Usługi w zakresie ochrony danych osobowych

Oferta » Usługi w zakresie ochrony danych osobowych

Usługi w zakresie wdrażania zasad ochrony danych osobowych proponowane Klientom przez firmę 2JeST Biznes i Edukacja obejmują wprowadzenie mechanizmów mających zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe oraz wdrożenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

Wykonujemy:

  • Audyt zgodności - weryfikację zasad przetwarzania danych osobowych w firmie pod kątem zgodności z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  • Analizę ryzyka - szacowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych i doradztwo we wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  • Opracowanie dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych - kompleksowe opracowanie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych w firmie 
  • Doradztwo i szkolenia -szkolenia personelu, konsultacje i porady prawne dla klientów w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w firmie
  • Okresowy monitoring procesów przetwarzania danych osobowych i outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - usługa zapewnia stałą i kompleksową obsługę i monitoring procesów przetwarzania danych osobowych. Obejmuje m.in. przeprowadzenie audytu zgodności, aktualizację oraz wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych, prowadzenie audytów ochrony danych osobowych oraz poddawanie przeglądom i uaktualnianie dokumentacji ochrony danych osobowych, rozpatrywanie zapytań i skarg osób, których dane dotyczą, pomoc w realizacji obowiązków informacyjnych, w tym odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji, sprostowanie, usuwanie, przekazywanie danych osobowych zgodnie z RODO, pomoc przy korzystaniu z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe, w tym przygotowywanie i aktualizowanie umów powierzenia przetwarzania, przygotowywanie opinii i informacji prawnych oraz udzielanie odpowiedzi i pomoc prawna w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

 

Usługę w zakresie ochrony dnych osobowych można zamówić wypełniając Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy RODO