E-Biznes i Edukacja

Projekty UE » E-Biznes i Edukacja

2JeST Biznes i Edukacja Jarosław Stęplewski

realizuje projekt 

E-BIZNES I EDUKACJA

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Cel Projektu:

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy 2JeST Biznes i Edukacja w kontekście zagrożeń COVID-19, poprzez wdrożenie rozwiązań IT.

Planowane efekty Projektu:

1) Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii IT w przedsiębiorstwie. 
2) Zwiększenie kompetencji IT personelu Firmy. 
3) Poprawa konkurencyjnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku,
4) Poprawa efektywności zarządzania posiadanymi zasobami rzeczowymi, personelem i finansami.
5) Możliwość szerszego wejścia na rynki pozalokalne z ofertą on-line.
6) Ograniczenie ryzyka organizacyjnego.
7) Ograniczenie ryzyka finansowego.
8) Poprawa dostępności do oferty firmy dla osób z niepełnosprawnościami dzięki wykorzystaniu dedykowanego środowiska IT.
9) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i kontroli nad posiadanymi zasobami danych.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Dofinansowanie Projektu z UE: 74 035,00 PLN