Badania edukacyjne

Oferta » Badania edukacyjne

Firma 2JeST Biznes i Edukacja w zakresie swojej działalności zajmuje się prowadzeniem interdyscyplinarnych badań edukacyjnych nad funkcjonowaniem i efektywnością wybranych obszarów rynku edukacyjnego. Firma uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W zakresie badań edukacyjnych Firma zajmuje się:

• pomiarem i analizą osiągnięć edukacyjnych uczniów,

• psychologicznymi i pedagogicznymi podstawami osiągnięć szkolnych,

• monitorowaniem sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy,

• problematyką uczenia się przez całe życie (lifelong learning),

Firma współpracuje z uznanymi badaczami zajmującymi się edukacją – głównie socjologów, psychologów, pedagogów – będących specjalistami w swoich dziedzinach, posiadających bogate doświadczenia zawodowe, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii i organizacjach pozarządowych.

 

Formularz zgłoszeniowy na usługę znajdziesz poniżej:

Formularz Zgłoszeniowy Usługi Badawczej