26.04.2022

Aktualności » 26.04.2022

W dniu 26.04.2022r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w konkursie nr 1/2021 r. Projekt firmy 2JeST Biznes i Edukacja znalazł sie wśród 696 przedsięwzięć z całej Polski wybranych do dofinansowania.