17.03.2023

Aktualności » 17.03.2023

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo listę aktualnie otwartych konkursów dotacyjnych skierowanych do rolników.

https://www.gov.pl/web/arimr/harmonogram-naborow-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-2023-r-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Firma 2JeST Biznes i Edukacja zaprasza zainteresowanych do korzystania z jej usług w zakresie:

  • weryfikacji kryteriów formalnych w kontekscie udziału rolnika w konkursie,
  • przygotowania dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, biznesplanu, wymaganych regulaminem konkursu załaczników,
  • organizacji i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
  • rozliczenia merytorycznego i finansowego Projektu