Zarządzanie projektami

Oferta » Zarządzanie projektami

Firma 2JeST Biznes i Edukacja zajmuje się pracami związanymi z szeroko pojętym „zarządzaniem projektami” realizowanym na podstawie umowy z Klientem i w oparciu o uzgodnione kryteria realizacji. Oznacza to, że dane przedsięwzięcie może być objęte całościową opieką menedżerską albo jednym lub kilkoma świadczeniami, np. prowadzeniem rozliczeń finansowania i pozyskaniem finansowania itd. To, z jakich świadczeń Klient powinien skorzystać wynika z przeprowadzonego wcześniej wywiadu oraz analizy danego przedsięwzięcia, ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmuje zleceniodawca.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w zarządzaniu projektami i współpracy ze specjalistami wielu obszarów rynku, możemy podejmować się realizacji różnorodnych zleceń z dostępnej w naszej firmie oferty. Dzięki temu można uzyskać znaczne przyspieszenie procesów zarządzania oraz wpływać pozytywnie na koordynację działań.

Oferta Firma 2JeST Biznes i Edukacja wychodzi naprzeciw potrzebom wielu sektorów gospodarki na specjalistyczne usługi menadżerskie i doradcze. Specjalizujemy się w usługach skierowanych do sektora MŚP.

 Podstawowy zakres prac obejmuje:

 • Określenie wymagań przedsiębiorstwa i celu projektu
 • Opracowanie i analizę dostępnych rozwiązań
 • Opracowanie harmonogramu prac
 • Montaż finansowy
 • Opracowanie budżetu projektu i jego „konsumpcję” w trakcie projektu
 • Przygotowanie struktur zespołów projektowych niezbędnych do realizacji zadań
 • Analizę ryzyka związanego z wdrożeniem zadań objętych projektem
 • Monitorowanie realizacji prac projektowych, budżetu – sprawozdawczość okresowa
 • Zarządzanie zmianą
 • Rozliczenie, podsumowanie i ocena projektu
 • Ratowanie zagrożonych projektów

Formularz zgłoszenia usługi Zarządzania Projektem