Szkolenia grupowe i indywidualne

Oferta » Szkolenia grupowe i indywidualne

Szkolenia i kursy grupowe i indywidualne, w tym korepetycje przedmiotowe dla uczniów i studentów

 

Zalety szkoleń 2JeST Biznes i Edukacja:

 • poprzedzane analizą potrzeb i dostosowane do konkretnej grupy odbiorców;
 • przeprowadzone w oparciu o rzeczywiste problemy Klientów;
 • termin i lokalizacja szkolenia ustalane są tak, aby najlepiej dostosować się do oczekiwań Klienta;
 • istnieje możliwość opracowania indywidualnych zagadnień szkoleniowych;
 • Klient może wybrać w jakim języku będzie prowadzone szkolenie; nasze kursy mogą odbywać się w języku: polskim lub angielskim,

 

Tutoring

Tutoring to metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach z uczniem / studentem (tutorialach), w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują zadania, które są następnie omawiane z tutorem. Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznym, jak i korzystającemu z niej nauczycielowi.

Wśród korzyści i atutów tutoringu możemy wymienić:

 • tutoring zapewnia integralny – obejmujący wiedzę i postawy – rozwój ucznia / studenta;
 • tutoring jest niezwykle skuteczną metodą w procesie rozwoju talentów i budowania mocnych stron;
 • dzięki bliskiej relacji ucznia i tutora oraz inspirującym narzędziom pracy, tutoring przynosi znakomite efekty dydaktyczne i wychowawcze;
 • tutoring przywraca osobowy wymiar edukacji, tworzy naturalną przestrzeń do ekspresji osobowości wykładowcy i studenta, stwarza okazje do podzielenia się osobistymi zaletami i zarażenia pasjami;
 • tutoring umożliwia budowanie autentycznego autorytetu nauczyciela – ożywczego źródła satysfakcji w procesie dydaktycznym;
 • tutoring pozwala w ramach istniejącego sytemu edukacji odnaleźć prawdziwą skuteczność nauczania i naukową przygodę;
 • tutoring odświeża przyjemność nauczania, przywraca spokój potrzebny do tego, by mieć chwilę na zastanowienie, by była ona czasem swobodnej refleksji;
 • tutoring stawia nauczycielom nowe, inspirujące cele do realizacji;
 • tutoring umożliwia trafne rozpoznanie potencjału młodego człowieka oraz wspólne wyznaczenie ścieżki rozwoju naukowego, osobistego i społecznego;

 

Zgłoś się na kurs lub szkolenie i wypełnij Formularz Zgłoszeniowy

Zgłoszenie na Kurs/Szkolenie

Usługę doradczą zamówicz wypełniajac Formularz Zgłoszenia na Doradztwo

Zgłoszenie na Doradztwo