Projekty

Firma 2JeST Biznes i Edukacja opracowuje i realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach funkcjonujących programów operacyjnych. Zespół Firmy opracowuje i realizuje zarówno projekty niezależne, jak i we współpracy z firmami, organizacjami oraz instytucjami publicznymi.

 

Oferuje wsparcie na każdym etapie realizowanych działań:

- Przygotowania wniosków aplikacyjnych

- Koordynacji i monitoringu projektu

- Organizacji i realizacji szkoleń i kursów kompetencyjnych

- Organizacji i realizacji doradztwa zawodowego, finansowo-księgowego i prawnego

- Organizacji i realizacji działań edukacyjnych: konferencji, seminariów, paneli

- Ewaluacji i sprawozdawczości projektu