Aktualności 3

Aktualności » Aktualności 3

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program ,którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczen do atmosfery przez domy jednorodzinne. Zasadniczym elementem Programu jest wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Ze szczegółami Programu można się zapoznać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Lublinie pod adresem: http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

 

Firma 2JeST Biznes i Edukacja świadczy klientom usługi w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach programu CZYSTE POWIETRZE.

Zapraszamy do współpracy.