17.03.2023

Aktualności » 17.03.2023

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/2770924/zalacznik_harmonogram_17_01_2023_pdf.pdf

Firma 2JeST Biznes i Edukacja zaprasza zainteresowanych do korzystania z jej usług w zakresie:

  • weryfikacji kryteriów formalnych w kontekscie udziału przedsiębiorcy w konkursie,
  • przygotowania dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, biznesplanu, wymaganych regulaminem konkursu załaczników,
  • organizacji i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
  • rozliczenia merytorycznego i finansowego Projektu.